Current vacancies

Please find below the details for our current vacancies.

Thanks for your interest in working for the Association of Palliative Care Centres or our member organisations.

We don’t use CVs or keep them on file and look forward to applications for specific vacancies using the process outlined. See inside each vacancy for details of the role and how to apply.

Vacancies

GEREGISTREERDE OF INGESKREWE VERPLEEGKUNDIGE BENODIG (Half dag)

St Helena Sandveld Hospice benodig die dienste van ‘n geregistreerde of ingeskrewe verpleegkundige om palliatiewe tuisversorging aan patiente van die Weskus te bied.

Kandidate moet oor die nodige beskik:

  • Huidige registrasie by die SAVR
  • ‘n geldige rybewys vir handgedrewe voertuig
  • ‘n Kwalifikasie in palliatiewe sorg, of toepaslike werksondervinding sal ‘n aanbeveling
  • Goeie kommunikasie vaardighede, moet vlot Afrikaans en Engels kan praat, lees en skryf terwyl ‘n kennis van Xhosa ‘n aanbeveling sal wees.
  • Moet bereid wees om die palliatiewe sorg opleiding te voltooi

Belangstellendes kan ‘n CV aan die Hospice stuur.

Epos: sthelenahospice@telkomsa.net of skakel: 022-713 3738.

Aansoek sluit op 31 Desember 2023 om 12:00. Dit staan die organisasie vry om geen aanstelling te doen indien daar nie aan die vereistes vir die pos voldoen word nie.

VACANCY: REGISTERED OR ENROLLED NURSE (Half day)

St Helena Sandveld Hospice needs the services of a professional registered or enrolled nurse to provide home-based palliative care to patients on the West Coast.

Candidate’s requirements are:

  • Registered with the South African Nursing Council
  • Valid driver’s license for a manual car
  • Palliative care qualification or experience will be an advantage
  • Good communication skills, must be able to speak, read and write fluently in English, Afrikaans, and Xhosa will be a recommendation.
  • Must be prepared to complete the Palliative Care training.

Please send a current CV to Hospice:

E-mail: sthelenahospice@telkomsa.net  or call: 022-713 3738

Application closes on 31 December 2023 at 12:00.